Conversa Centro de Sicoloxía

Conversa Centro de Sicoloxía

Licenciada en Sicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela

Nº colegiado: Colexiada nº G-3125, membro das seccións Clínica e Educativa do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

CONVERSA Sicoloxía nace para dar resposta ás necesidades de saúde sicolóxica e crecemento persoal de [email protected], adultos e familias. O noso equipo está formado por profesionais cunha visión global da Saúde. A saúde é consecuencia da orde e equilibrio nos sistemas que nos conforman (corpo físico, mental e emocional). Corpo, mente e emocións son sistemas vivos, en continuo movemento. Funcionan en interdependencia, creando na súa interacción un sistema maior e único que os abrangue. O que sabemos grazas á teoría e á investigación no funcionamiento dos sistemas (sistémica), é que a modificación dunha parte modifica ás demais. Deste xeito, sabemos que, levando a saúde á mente, levámola tamén ao corpo físico-emocional e viceversa. O noso coñecemento e experiencia no estudo do comportamento humano pon a túa disposición a xestión dos teus sistemas internos. Coa información e o acompañamento preciso recrearás o camiño cara a túa saúde física e mental. Somos os teus profesionais.

Na nosa procura de garantir servizos de calidade cun alto índice de efectividade nace CONVERSA, un centro orientado á saúde que, ademáis de ofrecer os servizos xa existentes (dificultades de aprendizaxe, terapia individual e familiar), permitirá o desenvolvemento de tratamentos terapéuticos orientados ó crecemento persoal.

Os novos desafíos requiren novos recursos e a mirada sistémica é un deles. A mirada sistémica é unha maneira de observar, aprehender e abordar a realidade. Un modelo dinámico que nos axuda a xestionar mellor a complexidade que nos rodea.

Especialidades

 • Ansiedad
 • Trastornos del espectro autista
 • Niños y adolescentes
 • Impulsividad
 • Depresión
 • Divorcio
 • Problemas emocionales
 • Conflictos familiares
 • Dificultades escolares
 • Terapia de pareja

Terapias

 • Terapia Familiar y de Pareja
 • Sistemas Familiares
 • Mindfulness

Titulaciones

 • Licenciada en Sicoloxía

  Licenciado Universidade de Santiago de Compostela, España

 • Grao profesional de Música. Especialidade: canto

  Grado Medio Conservatorio Profesional de Música de Vigo, España

 • Especialista en Sistémica Familiar

  Curso Formativo Asociación de Terapia Familiar e Mediación de Galicia, España

 • Membro da Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical

  Curso Formativo AEPMIM Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical, España

Edades

 • Infancia (0-10)
 • Adolescentes (11-19)
 • Adultos
 • Tercera edad (65+)

Idiomas

 • Castellano (Español)
 • Inglés
 • Gallego

Opiniones

Contacta con Conversa