85 grandes frases y expresiones en Euskera (y su significado)

Hoy conoceremos el idioma propio del País Vasco y algunas de sus expresiones.

Frases en Euskera

El pueblo vasco posee una cultura e identidad únicas, las hipótesis sobre la procedencia de este pueblo no son concluyentes (actualmente) y por lo tanto no dejan de ser meras conjeturas.

Lo que es innegable para cualquier persona es que sus tradiciones, idioma y demás características sociológicas, hacen de los vascos un pueblo con un gran sentido por sus tradiciones y una armonía con la naturaleza que les rodea maravillosa que no comparten con el resto de sus vecinos culturales.

Frases y expresiones en Euskera

El Euskera es un idioma que nos puede sonar muy exótico si no estamos familiarizados con él, pero a continuación, podréis descubrir 85 grandes frases en Euskera y su significado, que quizás os ayudarán a aprender un poco más sobre esta lengua y esta cultura.

1. Beti egongo naiz zurekin.

Siempre estaré contigo.

2. Izarrak jaitsi eta zure eskuetan jarriko ditut.

Bajaré las estrellas y las pondré en tus manos.

3. Adiskide onekin, orduak labur.

Con un buen amigo, las horas se hacen cortas.

4. Aditzaile onari, hitz gutxi.

Un buen oyente necesita pocas palabras.

5. Aldi luzeak, guztia ahaztu.

Con el tiempo, todo se olvida.

6. Umea balitz bezala sentitzen naiz ni zure alboan irudikatuz.

Y me siento como un niño, imaginándome contigo.

7. Oraindik zugan pentsatzen dut.

Aún pienso en ti.

8. Zer naiz ni zu gabe?

¿Qué soy yo sin ti?

9. Asko maite zaitut.

Yo te quiero mucho.

10. Nire bizitzaren zergaitia zara.

Eres el porqué de mi vida.

11. Nire bihotzeko poxpoloa zara.

Eres el fósforo de mi corazón.

12. Ai Zelako irriparra, hura da nire iparra, gidatzen nauen izarra!

¡Ah, qué sonrisa, ella es mi norte, la estrella que me guía!

13. Kaixo, nire bihotzeko laztana!

¡Hola, cariño de mi corazón!

14. Maite zaitut, olatuek itsasoa maite duten bezala.

Te quiero, como las olas quieren al mar.

15. Zergatik da itsasoa gazia? Zuk daukazulako goxotasun guztia!

¿Por qué es salado el mar? ¡Porque tú tienes toda la dulzura!

16. Zu kurba horiekin eta ni frenorik Gabe.

Eres como esas curvas, y yo sin frenos.

17. Ilun dago itsasoa nire ohe azpian: egunargi arte ez ditut irekiko begiak:

Qué negra se ve la mar bajo mi cama: No abriré los ojos hasta mañana.

18. Sentitzen dut min eman izana, barka iezadazu.

Siento haberte hecho daño, perdóname.

19. Musu batean jakingo duzu isildu dudan guztia.

En un beso, sabrás todo lo que he callado.

20. Non gogoa, han zangoa.

Donde el corazón camina, el pie se inclina.

21. Benetako adiskide bat, zuregan sinesten duen norbait da,zuk zuregan sinesten utzi duzun arren.

Un amigo verdadero es alguien que cree en ti aunque tú hayas dejado de creer en ti mismo.

22. Dezagun gutxi dezagun beti.

Lo poco que hagamos, hagámoslo siempre.

23. Eroriz ikasten da oinez.

Cayendo, se aprende a andar.

24. Osasuna, munduko ondasuna.

La salud es la riqueza del mundo.

25. Utzi bakean, bakean dagoenari.

Deja en paz, al que está en paz.

26. Marinelaren emaztea, goizean senardun, arratsean alargun.

La esposa del marinero, esposada a la mañana, viuda al atardecer.

27. Hegaztia airerako, gizona lanerako.

El ave para el aire, el hombre para el trabajo.

28. Ilea zuritzea hobe da burua baino.

Es mejor que se quede en blanco el pelo que la mente.

29. Berriz ikusiko gara horrela idatzita badago.

Nos volveremos a ver, si así está escrito.

30. Isilik dagoenak ez dio gezurrik.

El que está callado no miente.

31. Gora gu eta gutarrak!.

¡Arriba nosotros y los nuestros!

32. Aditu nahi ez duenak, ez du esan behar.

El que no quiere oír, no debe decir.

33. Alferkeria, askoren hondamendia.

La pereza, ruina de muchos.

34. Arian, arian, zehetzen da burnia.

Forjando, forjando, se doblega al hierro.

35. Asko balio du indarrak, gehiago buru azkarrak.

Mucho vale la fuerza, pero más una cabeza inteligente.

36. Bakoitzak bere zoroa bizi du.

Cada uno vive su propia locura.

37. Beste lekuetan ere txakurrak oinutsik ibiltzen dira.

En otros lugares, los perros también andan descalzos.

El equivalente castellano sería: El sol calienta por igual en todas partes.

38. Besteren ama, ona; norberea, askoz hobea.

La madre de los demás, buena, la propia, la mejor.

39. Eguneroko izerdia, eguneroko ogia.

El sudor diario, (es) el pan diario.

40. Enbidiosoa, bere etsai osoa,

La envidia era su propia enemiga.

41. Esandako hitzak lotzeko ez duzu giltzarik topatuko,

No hallarás llave que logre unir tus palabras pronunciadas.

42. Gaizki esanak barkatu eta ondo esanak gogoan hartu.

Disculpad lo mal dicho y recordad lo bien dicho.

43. Eskuko behatzak ere ez zituen Jainkoak berdinak egin.

Dios no hizo iguales ni a los dedos de las manos.

44. Entzun eta isil, baiezko borobil.

Escuchar y callar, afirmación total.

45. Eguzkia eta euria, Erromako zubia.

El sol y la lluvia, (nos traen) el arcoíris.

46. Bihar ere eguzkia aterako duk.

Mañana también saldrá el Sol.

47. Besteen faltak aurreko aldean, geureak bizkarrean.

Las faltas ajenas ante nosotros, las nuestras a nuestra espalda.

48. Aurreak erakusten du atzea nola dantzatu.

Los de delante enseñan a bailar a los de atrás.

49. Arrats gorri, goiz euri.

Atardecer rojizo, amanecer lluvioso.

50. Apirilaren azkenean, hostoa haritz gainean.

Al final de abril, las hojas florecen en los robles.

51. Aldi joana ez da itzultzen.

El momento pasado jamás vuelve.

52. Abendua, jai huts eta gau huts.

Diciembre, todo fiesta y todo noche.

53. Ikusten ez duen begiak negarrik ez.

Ojo que no ve, no llora.

54. Inor ez da ikasia jaiotzen.

Nadie ha nacido sabido/ilustrado.

55. Ez pentsa ahastu zaitudanik.

No pienses que te he olvidado.

56. Idiazabal: zeruko ateak zabal.

Idiazabal: la puerta celestial abierta.

57. Munduan nahi duenak luzaroan bizi, oiloekin ohera eta txoriekin jaiki.

El que quiera vivir largamente en este mundo, que se acueste con las gallinas gallo y se levante con los pájaros.

58. Zahar hitz, zuhur hitz.

Palabra de viejo, palabra prudente.

59. Ogi gogorrari hagin zorrotza.

Al mal día, buena cara.

60. Egia eta fedea, Ezkurrako legea.

La verdad y la fe, la ley de Ezkurra.

61. Atzera begiratzeak min egiten dizunean eta aurrera begiratzeak bildurtzen zaitunean,begira zazu ezker edo eskubira eta han egongo naiz, zure ondoan.

Cuando te duele mirar hacia atrás y te da miedo mirar adelante, mira hacia la izquierda o la derecha y allí estaré, a tu lado.

62. Adiskidetasuna da, bizitzaren errezetan,osagairik garrantzitsuena.

La amistad es el ingrediente más importante en la receta de la vida.

63. Olerki laburrenaren bertsorik politenak bi hitz baino ez ditu.

El verso más bonito del poema más corto sólo tiene dos palabras: Maite zaitut. Te quiero.

64. Agian munduarentzat ez zara inor, baina niretzat mundua zara.

Tal vez para el mundo no seas nadie, pero para mí eres el mundo.

65. Harrian bixulo:euria egitean xomorroak bainatuko.

Bajo la lluvia dos piedras con agujeros: piscinas para jilgueros.

66. Zu zara piroporik ederrena.

Tú eres el piropo más lindo.

67. Zerua bezain ederra zara!.

¡Eres tan bella como el cielo!.

68. Ona da natila, ona da suflea, baina zu zeu zara nahiago dudan postrea.

Buena es la natilla, bueno es el souflé, pero tú eres el postre que más anhelo.

69. Loreak mendian, perretxikoak basoan eta zu bezalako mutila, nire bihotzean.

Las flores en el monte, los hongos en el bosque, y un chico como tú, en mi corazón.

70. Esan zure izena, eta Olentzerori eskatuko diot.

Dime tu nombre, que se lo pido al Olentzero.

71. Nire bizitzako emakumea zara.

Eres la mujer de mi vida.

72. Bizitzak desio bat eskatzeko aukera emango banindu, zu berriz ezagutzea desiatuko nuke.

Si la vida me diese un deseo, desearía conocerte de nuevo.

73. Edo garela urrun ilargia ikusten dugun bera da.

Aunque estemos lejos, la luna que vemos es la misma.

74. Iratzarri nintzen zure alboan negoela ametz eginez.

Me desperté soñando que estaba a tu lado.

75. Amen: Zu hor eta ni hemen.

Amén, tú ahí y yo aquí.

76. Agindua zorra, esan ohi da.

Lo prometido es deuda, suele decirse.

77. Adiskidegabeko bizitza, auzogabeko heriotza.

La vida sin amigos significa la muerte sin vecinos.

78. Aberats izatea baino, izen ona hobe.

Es mejor tener un buen nombre que ser rico.

79. Distantziak izan arren, jada ez gaude bakarrik.

Aunque hay distancias ya no estamos solos.

80. Aberatsa, tranpa hutsa; pobrea, amets hutsa.

El rico, todo trampa; el pobre, todo sueños.

81. Ahoa zabal, logale edo gose.

Boca abierta, sueño o hambre.

82. Alfer egon eta alfer-lana egin, biak berdin.

Estar holgazaneando y realizar un trabajo en vano, ambos lo mismo.

83. Alferrak, beti lanez beterik.

Los perezosos, siempre repletos de trabajo.

84. Alferrik da ura joanda gero presa egitea.

Es en vano hacer la presa después de irse el agua.

85. Apaizak eta praileak, hegal gabeko beleak.

Curas y frailes, cuervos sin alas.

Doctor en Sociología

César Juárez (Dosrius, 1988) es licenciado en Sociología por la Universitat de Barcelona, donde también se doctoró. Es graduado en Psicología por la Universitat Ramon Llull. Ha trabajado en distintos ámbitos de la investigación, especialmente en procesos de inmigración y de desarrollo económico en países de América Latina. Su pasión por la escritura y la cultura le han llevado a formar parte de nuestra red de divulgadores.

Psicólogo/a

¿Eres psicólogo?

Date de alta en nuestro directorio de profesionales

Artículos relacionados

Artículos nuevos

Quizás te interese